‘റിട്രോ ലുക്കിൽ വെഡിങ് ആനുവേഴ്സറി ആഘോഷിച് നടൻ ഇന്ദ്രജിത്തും,പൂർണിമയും. താരങ്ങളുടെ വെഡിങ് അന്നുവേഴ്സറി ഫോട്ടോസ് വൈറൽ..ഇന്ദ്രജിത് വേറെ ലെവൽ

മലയാളികളുടെ പ്രിയ താര ദാമ്പത്തികളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ദ്രജിത് സുകുമാരനും, പൂർണിമ ഇന്ദ്രജിത്തും. ഇരുവരും മലയാള പ്രേക്ഷകർക് ഏറെ പ്രിയകരം ആയ രണ്ടു സിലിബർട്ടിസ് ആണ്. വളരേ സെൻസിറ്റീവ് ആയ കഥാപാത്രങ്ങൾ മുതൽ തമാശ ഉളവാകുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ വരെ എളുപ്പത്തിൽ കയ്കാര്യം ചെയുന്ന നടനാണ് ഇന്ദ്രജിത്. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ താൻ വളരേ ഫ്രീ ആണെനും,എപ്പോളും എല്ലാരെയും ചിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രെമിക്കുന്ന ഒരാൾ ആണ് താൻ എന്നും ഒരു അഭിമുകത്തിൽ താരം പറയുകയുണ്ടായി. ഈയിടെ കഴിഞ താര ദമ്പത്തികളുടെ വിവാഹ വാർഷിക …

‘റിട്രോ ലുക്കിൽ വെഡിങ് ആനുവേഴ്സറി ആഘോഷിച് നടൻ ഇന്ദ്രജിത്തും,പൂർണിമയും. താരങ്ങളുടെ വെഡിങ് അന്നുവേഴ്സറി ഫോട്ടോസ് വൈറൽ..ഇന്ദ്രജിത് വേറെ ലെവൽ Read More »