വാട്സ്ആപ്പിൽ ഏറ്റവുമധികം തവണ ആരോടാണോ ചാറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് പറയും!!

വാട്ട്സ് ആപ്പ് ഏറ്റവും പ്രീയപ്പെട്ട കോണ്ടാക്ട്സിനെ കൂടുതൽ ചേർത്തു നിർത്തുന്നതാണ് പുതിയ ഫീച്ചർ.ഐ.ഓ.എസ് ബീറ്റാ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി പുത്തൻ സവിശേഷതകളുമായി വാട്സ് ആപ്പ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു . ‘റാങ്കിംഗ്’ എന്നാണ് പുത്തൻ സവിശേഷതക്കു പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് . നിങ്ങൾ വാട്സ് ആപ്പിൽ ഏറ്റവുമധികം തവണ ആരോടാണോ ചാറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് വാട്സ് ആപ്പ് നിരീക്ഷിക്കും. ശേഷം അവരുടെ സ്റ്റ്റാറ്റസും അപ്ഡേഷനുമെല്ലാം നിങ്ങളിലേക്ക് വാട്സ് ആപ്പ് ആദ്യം എത്തിക്കും.

ഐ.ഓ.എസിനുള്ള പുതിയ സംവിധാനം വാട്സ് ആപ്പ് ബീറ്റാ വേർഷൻ പ്രകാരമാണ് റാങ്കിംഗ് ഫീച്ചർ ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പുതിയ സംവിധാനം പ്രകാരം നിങ്ങൾ ഏറ്റവുമധികം സംവധിച്ച ആളുകളെ വാട്സ് ആപ്പ് കണ്ടെത്തും. അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറ്റസുകൾ വേഗം തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യം എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വാട്സ് ആപ്പ് നിങ്ങളെ ഏറെനാൾ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം ആണ് റാങ്കിംഗ് ഫീച്ചർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.ഇതിലൂടെ കോണ്ടാക്ട് പ്രയോറിറ്റി വാട്സ് ആപ്പ് കണ്ടെത്തും.

പ്രയോറിറ്റി അറിയാം നിങ്ങൾഏറ്റവുമധികം ചാറ്റ് ചെയ്തയാളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും. വീഡിയോ, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയച്ചാൽ അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി വർധിക്കുന്ന് . വാട്സ് ആപ്പ് കോളിംഗ് കൂടുതൽ വിളിക്കുന്നതും അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി കൂടാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ ആരുടെയെങ്കിലും മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങൾ വായിക്കാതെ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രയോറിറ്റിയിൽ പിന്നിലോട്ട് പോകുമെന്നുറപ്പ്. ഇതെല്ലാം വാട്സ് ആപ്പ് നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചിട്ടാകും പ്രാവർത്തികമാക്കുക.

ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ റാങ്കിംഗ് കണ്ടെത്തുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് . ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ ആരുടെ മെസ്സേജിനാണോ കൂടുതൽ റിപ്ലേ നൽകുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാകും അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി നിശ്ചയിക്കുക. റിപ്ലേ നൽകാതെയോ അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജുകളുടെ ഉടമകൾ സ്വാഭാവികമായും പ്രയോറിറ്റിയിൽ പിന്നിലോട്ടു പോകും. സുരക്ഷപ്രയോറിറ്റിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കോണ്ടാക്ടുകൾ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടു തന്നെ വാട്സ് ആപ്പ് സൂക്ഷക്കും. വാട്സ് ആപ്പോ, ഫേസ്ബുക്കോ കോണ്ടാക്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ബാഹ്യ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നതല്ല. നിലവിൽ ഐ.ഓ.എസ് അധിഷ്ഠിതമായ ആപ്പിൾ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലാണ് റാങ്കിംഗ് ഫീച്ചർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അധികം വൈകാതെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കെത്തന്നതായിരിക്കും.