എട്ട് മിനിറ്റിൽ അമ്പരപ്പിച്ച് ശാലിൻ സോയ..! രുഹാനി ഷോർട്ട് ഫിലിം കാണാം 😍😍😍

1272

നമ്മൾ കണ്ട് വരുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ചിത്രീകരിച്ച ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ രുഹാനി. ഏഴു മിനിറ്റോളമുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അതിപ്രസരമോ ഡയലോഗുകളോ ഒന്നുമില്ല. പ്രേഷകരുടെ പ്രിയ താരം ശാലിൻ സോയയാണ് ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻറെ സംവിധാനവും ശാലിൻ തന്നെയാണ്. ഒരു സ്വപ്നത്തെ വളരെ മനോഹരമായി ചിത്രത്തിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കഥാപാത്രം മാത്രമുള്ള ചിത്രത്തിൽ നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളെ വളരെ മനോഹരമായി
അവതരിപ്പിചിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഡയലോഗ് ഇല്ലാതെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം മാത്രമാണ് ചിത്രത്തിൽ മുഴുനീളം നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത്.