ഒരു പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും കുറ്റബോധം തോന്നിയിട്ടില്ല..! ആ സമയത്ത് അത് അസ്വതിച്ചിട്ടുണ്ട്.! വീണ നന്ദകുമാർ

പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് പങ്കുവച്ചത്. ആസിഫ് അലി നായകനായി മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം നേടിയ ചിത്രമായ കെട്ട്യോളാണ് എന്റെ മാലാഖയിൽ നായികയായി വീണ അഭിനയിച്ചു. ചിത്രത്തിൽ വീണയുടെ പ്രണയം സഫലമയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ പാളിപ്പോയ പ്രണയകഥകളെ കുറിച്ചാണ് വീണ ഇപ്പൊൾ മനസ്സ് തുറക്കുന്നു. ഒരു പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും തനിക്ക് ഇതുവരെ കുറ്റബോധം തോന്നിയിട്ടില്ല. ആ സമയത്ത് അത് നല്ലപോലെ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും താൻ ഒരു നല്ല പ്രണയിനിയാണെന്ന് തന്റെ കാമുകൻമാരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം. വീണ പറയുന്നു.
പ്രണയിക്കാത്തവരായി ആരും ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാകില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്വയം പ്രണയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും വീണ പറയുന്നു. പരിചയപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തികളും തന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ഒപ്പം ബ്രേക്ക് അപ്പ് ആയ പ്രണയങ്ങൾ എനിക്ക് പാഠങ്ങളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല താരം പറയുന്നു. പിന്നോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷം നൽകുന്നതാണെന്നും വീണ നന്ദകുമാർ പറയുന്നു.